Religion

L-għaxar Kmandamenti1) Jiena hu Alla sidek ma jkollokx Alla ieħor għajri.2) La ssemmix l-isem t'Alla fil-batal.3) Ħares il-Ħdud u l-festi kmandati.4)Weġġaħ lil missierek u 'l ommok.5) La toqtolx.6) La tiżnix.7) La tisraqx.8) La tixhidx ħaġa b'oħra.9)La tixtieqx nisa tal-oħrajn.10) La tixtieqx ħwejjeġ tal-oħrajn. 
Lezzjoni 13 - Il-Familja ta' Alla fl-Iskola


Tajjeb li niftakru li hemm 7 Sagramenti. Dawn huma:1) Magħmudija2) Griżma tal-Isqof3) Qrar4) Tqarbin5) Griżma tal-Morda6) Ordni Sagri7) ŻwieġLezzjoni 10 - Il-Familja t'Alla tħobb lill-foqra
View more presentations from Sarah Tanti

Wara San Stiefnu, kien hemm nies oħra li mietu martri, bħal: 

Santa Katerina

San Ġorġ(Il-Martri tagħrafhom għax ikollhom werqa f'idejhom)Lesson 7
Lezzjoni 6Il-Papa Benedittu Sittax