Il-Malti

 Il-Qwiel
Il-Partiċelli


Regola fil-Malti: Tlieta 'l' ħdejn xulxin ma joqogħdux għalhekk inneħħu waħda minnhom bħalma għamilna fl-eżempju t'hawn fuq.

Il-Pronomi Dimonstrattivi: dan, dak, din, dik, dawn, dawlIl-Mistoqsijiet
In-Negattiv

Meta verbi jkunu fl-Imperattiv (kmand) ukoll tista' tagħmilhom fin-negattiv.

Biex jiġu fin-negattiv, kemm iżżid 't' fuq quddiem u 'x' fuq wara tal-verb. Eżempji:

ikser - tiksirx
aħbat - taħbatx
orqod - torqodx
aqsam - taqsamx
iġbed - tiġbidx

Jekk inħarsu ħarsa madwarna meta nkunu fit-triq u f'postijiet pubbliċi, niltaqgħu ma' ħafna sinjali li qegħdin jikkmandawna dwar l-affarijiet li m'għandniex:

Tiksirx fuq ix-xellug!
Tgħaddix minn hawn!
Taqsamx meta fuq l-aħmar

Iddaħħalx klieb f'dan il-ġnien
Tpejjipx

Tikolx u tixrobx

Tmissx

Tiħux ritratti

Titkellimx!

Il-Punteggjatura

Ir-Rapport


Ir-Rapport huwa tip ta' kitba li ħafna drabi nsibu fil-gazzetti. Meta xi ħadd jikteb rapport ikun qiegħed jikteb dwar avveniment jew inċident li diġà sar.


Mela meta niktbu rapport irridu noqogħdu attenti li niktbuh fil-PASSAT.


Dawn li ġejjin huma punti importanti li rridu nsemmu meta se niktbu rapport.


 1. Il-jum, id-data, il-ħin
 2. eż. Il-Ġimgħa, 21 ta’ Marzu 2010 fil-ħamsa ta’ filgħaxija...)
 1. X’ġara u il-post fejn seħħet il-ġrajja (...saret serqa f’ħanut tad-deheb/tal-merċa)
 2. Min kien involut (raġel ta’ tletin sena/żewġ żgħażagħ...)
 3. Tagħti iktar dettalji (weġġa’ xi ħadd? Kemm insterqu affarijiet? Wiċċhom kien mgħammad?...)
 4. Semmi min qiegħed jinvestiga l-każ (l-Ispettur Borġ u l-pulizija)
 5. Kif spiċċa l-avveniment (għadhom qegħdin ifittxu l-ħallelin? Inqabdu l-ħallelin u se jeħlu l-ħabs/multa...)
 6. Rapport dejjem jinkiteb fil-PASSAT.

Aqra dan ir-rapport dwar serqa li saret f'bank:


Il-mamma tal-verb u l-għerq

 • Verbi li għandhom l-'għ' - kif se nkunu nafu kif jinkitbu? Għandna nimxu mal-mudelli. 
 • Hemm verbi li għandhom l-'għ' fil-bidu, oħrajn tinsab fin-nofs, u ta' xi verbi l-'għ' qiegħda fl-aħħar.
 • Biex inkunu nafu fejn qiegħda l-'għ' dejjem nistaqsu: Hu x'għamel ilbieraħ? - amel, laab, qata'.
1) Dawk li għandhom l-'għ' fil-bidu, nimxu fuq il-mudell rikeb. Fejn tiġi l-'r' tiġi l-'għ'. Eżempji:
2) Dawk li għandhom l-'għ' fin-nofs, nimxu fuq il-mudell seraq. Fejn tiġi l-'r' tiġi l-'għ'.Eżempju:

                
Il-Verb - Il-Preżent


Meta tigi biex tikteb qiegħed, qiegħda, qegħdin imxi fuq il-mudell rieqed, rieqda, reqdin sabiex ma titfixkilx fejn tiġi l-għ:


Kliem Oppost - Il-Kontra ta' Xulxin

Il-Plural fil-Malti